Välj en sida

En del av vår verksamhet är att finansiera forskningsresor. Syftet med dessa är kunskapsutbyte och vetenskapliga möten världen över. Allt detta för att forskarna ska ha tillgång till så många pusselbitar som möjligt för att lösa cancerns gåta. En som varit på forskningsresa finansierad av oss är Roumiana Chakarova. Här berättar hon om sin resa till Milano.

På kongressen hölls flera sessioner med samlade insatser från alla yrkesgrupper med insyn i den gemensamma problematiken som driver forskningen framåt. Jag följde noga föredrag om den senaste utvecklingen och uppdateringen av protokoll och rekommendationer, Code of Practice, för referens och icke-referens dosimetri, ett ämne som är direkt relaterat till mitt aktuella arbete. Ett exempel är rotationsbehandlingstekniken VMAT som blir allt mer populär och användbar för strålbehandling av prostatacancer, cancer- i bäcken, huvud/hals-område och även för postoperativ strålbehandling av bröstcancer där olika dosnivåer ordineras till olika områden.

Dessutom uppmärksammade jag den snabba utvecklingen av den artificiella intelligensens metoder för bildanalys, dosplanering och andra moment i strålbehandlingsprocessen. Machine learning och automatization är heta ämnen där det behövs mer samarbete med såväl IT-specialister som programmerare.

Vill du läsa mer om Jubileumsklinikens Cancerfonds verksamhet kan du läsa vidare här på vår hemsida eller skicka ett mail till info@jkcf.se